Pravidla závodu

 • Závodník musí dodržovat standardní pravidla fair-play.

 • Závod je otevřený zdravotně způsobilým běžcům

 • Účastníci ve věku do 18 let musí mít písemný souhlas s účastí v závodě od svého zákonného zástupce s sebou

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.

 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.

 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.

 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.

 • Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.

 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky,apod) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

 • Účastník bere na vědomí, že se část trasy závodu vede přes pozemní komunikaci a je povinen dodržovat pravidla silničního provozu

 

Kontakt

Klub běžeckých nadšenců
Strančice
25163

+420602226122

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode